Θ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Θ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δραστηριότητα: Σνακ Μπαρ - Καφέ - Πιτσαρία

Διεύθυνση: Μαντούδι, 34004 Εύβοια

Τηλέφωνο: 22270 23250

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 145277822000

ΑΦΜ: 800934799

ΔΟΥ: Χαλκίδας

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης